Sözlükte yeniden doğuş tenasüh ruh göçü anlamına gelen reenkarnasyon bir ölüm doğum döngüsünü dile getirmek için kullanılır.En basit tanımıyla reenkarnasyon insanın ölümünden sonra yeni bir bedenle dünyaya dönmesi ve bu döngünün insan mükemmelleşene kadar devam etmesidir. Reenkarnasyon düşüncesi kökleri Hinduizm ve Budizm gibi derinlerde bulunan eski bi inanç olmakla birlikte Çağdaş dünyada da kendine taraftar bulmuştur. Günümüz dünyasının insanın bireysel ve toplumsal yaşamına kattığı sorunlar süregelen adaletsizlik ve ekonomik çıkar ekseninde şekillenen zulüm ve haksızlıklar benzerlikler huzur ve güven kaybına yol açan ahlaki kaygılarımız insanı daha huzurlu barış’ı içinde ve yaşanılabilir bir hayat etrafında şekillenen arayışlara itmiştir. İslam’ın adalet ve ahlaki sorumluluk temelinde şekillenen ahiret inancı konusundaki bilimsizlik bunun doğurduğu boşluk reenkarnasyon meditasyon ve yoga türünden pratiklerle doldurulmaya çalışılmıştır reenkarnasyon inancının Türkiye’de savunucuları bulunmaktadır az da olsa. Reenkarnasyonu inanan insan islam’da olan ahiret inancının inkar ettiğinin delilidir.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Peki insanlar neden inanmak isterler reankarnasyona ?
Bunun en temel nedeni ölümsüzlük isteğidir semavi dinlerin hepsine mevcut olan ahiret inancını yok sayarak ölüm sonrası hayata ilişkin kaygılarından kurtulmak ve kendilerini bir şekilde teselli etmek için uydurdukları bir inançtır.insanları reenkarnasyon eğiten diğer bir sebep ise dünya yaşamında süregelen zulüm haksızlık ve işsizlikler dir yaşanan bu haksızlıklar için telafi edilmesi amacıyla yeniden bedenlenme nin gerekli olduğunu düşünülmektedir.diğer taraftan reenkarnasyon düşüncesi aslında Çağdaş insanın her şey gözlemlenebilir ve maddi olan da tüketen bakış açısına ve her çeşit materyalist düşünce bir başkaldırı olarak ortaya çıkmıştır düğününe de aynı çizgide hareket eden akımın yan ürünüdür modern dünyanın.modern dünyanın ve hızla gelişen teknolojinin oluşturduğu sanal dünyadan materyalist düşüncenin sunduğu hayat tarzından bakan insan çareyi ruh akımları nda aramıştır denilebilir.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

İslam’da reenkarnasyon tenasüh ya da ruh göçü yoktur Kur’an ayetlerini bütüncül bakıldığında reenkarnasyon iddialarını kesin bir dille reddedildiği görülmektedir ahirete iman İslamın temel kurallarından birisidir ve bu husus Kur’an’da sıkça tekrar edilir. Bazı ayetlerin çarpıtılması bâtıldır ve hiçbir akıl ve izan ile bağdaşamaz . Kur’an’a göre ruh ile beden arasında bir denge ve bir uyum söz konusudur bunlar bir bütünün iki parçasıdır bedensiz bir ruh hiçbir faaliyeti icra edemeyeceği gibi ruhun ve bedenin de diğer canlılardan fark yoktur insan ruh ve beden ile bir bütündür ve hayatı bir bütün olarak Yaşar ölüm sonrasındaki diriliş’te yine ruh ve beden birlikte olacaktır çünkü insan gerçek anlamını ruh ve beden bütünlüğünde kazanmaktadır dolayısıyla ruhun bulunduğu bedeni terk etmesi ve başka bedenlerde yeniden hayata dönmesi insanın bütünlüğü açısından parçalayıcıdır. “insanlar Dünya hayatını yaşar ve ölürler ölümlerinin ardından yeniden ruh beden bütünlüğü sağlanarak diriltilirler.” (ez- Zümer 39/68 ,et-Tûr 52/45 )

Kaynakça , Çağdaş İnanç Problemleri (Prof. Dr. Temel Yeşilyurt )