*”Tefsir, hadis, kelarn, fıkıh, tasavvuf, felsefe ve hp alanlannda ken-dini yetiştiren Ahl Evran-ı Veli (ö. 659/1261),   Evran tarafından kurulan Ahilik teşkilatı , ortaya çıkış sebebini incelediğimizde, bunun öncelikli olarak Türklerin Anadolu’ daki iskan politikası ile doğrudan ilişkili olduğunu görürüz. Zira Asya’ dan gelme sanatkar ve tüccar Türklerin, yerli tüccar ve sanatkar zümreler karşısında tutunabilmeleri ve onlarla yarışabilmeleri ciddi bir sorundu. Bu hedefin gerçekleşmesi, esnaf ve tüccar Türklerin kendi aralarında bir teşkilat kurmalarına, aralarında güçlü bir dayanışma ruhunu tesis ehnelerine bağlı idi. Sağlanacak dayanışma ruhu ile iyi, sağlam ve standart mal yapıp sahnaları yerli tüccar ve sanatkarlar karşısında tutunmalarını sağlandı. Ahi birlikleri, gelişerek bütün esnafı ve üye olmak isteyenleri bünyesinde toplayan çok yönlü sosyal bir kuruluş haline geldi.” *

Yazara göre ;
Ve yüzyıllarca  ekmeğini yedik bu kuruluşun. Ta ki günümüze kadar …
Artık ne elleri nasırlı  ustalar kaldı ne de ustanın gözlerinin içine bakan kallavi bir çırak. Ne oldu bize de birer birer ayırmaya başladılar bizi biz yapan değerlerden. AVM lerden çıkmaz olduk  pazarlara çarşılaa gitmez olduk.Conversimizi giymeden adım atamaz olduk  halbu ki bir ustanın elinde  yapılan bir kunduranın verdiği şıklık bize daha çok yakışırdı. Çocuklarımıza hayatı  test kitaplarından ibaret zannettirirken , derslerini yapamayan çocuklarımızı ise  geri zekalı ilan ederken biz ebeveynler , hayatı yutmuş  bir ustanın eline çırak olarak vermek istemez miydik evlatlarımızı ? Eğer öyle olsaydı ne çocuğun psikolojisi bozulurdu  ne de usta çıraksız kalıp tezgah kapatırdı.
Şu an dolar ve euro yükselmesin diye dur  dur  diye yalvarır gözlerle bakarken  biz ,
Birer birer kapanırken  dükkan kepenkleri gözümüzün önünde neden dur diyemedik ?

Kaynakça C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: XV, Sayı: 2 Sayfa: S-19 AHILİKTE AHLAK VE MESLEK EGİTİMi· Kadir ÖZKÖSE ..

Neden dur diyemedik ?