Dendrit nedir? Dendritli kayaçlar nelerdir?

Dendritik kayaçlar genel itibari ile halk arasında doğanın fotoğrafını çeken kayaçlar olarak tanınır. Bu kayaçlar oluşumlar itibari ile kar tanesi şekillerine,buzlanma zeminlerine,küçük bitki silüetlerine ve dal parçacıklarına benzemesi ile spesifiktir.

Dendritli opaller, Pliyosen yaşlı Höyüklü Formasyonuna ait volkanojenik çakıltaşları içinde yer alır. Çapları 1-30 cm arasında değişen yumru şekilli opaller ana kaya içinde düzensiz şekilde yataklanmıştır. Opallerdeki ana renk, siyah ve beyazın tonlarında olup renk açısından homojenlik gösterirler. Fiziksel olarak oldukça gevrek özelliktedirler. Sahada yapılan gözlemlerde yüzeye yakın yerleşmiş opallerin oldukça çatlaklı ve kırılgan olduğu görülmüştür. Dendritli agat nodulleri, yapısal olarak benzer özelliklere sahiptir. En dışta pirolusit ve manganit minerallerince zengin bir çerçeve zon bulunur. Pirolusit ve manganit dendritleri yosun efekti verdiğinden bu opallere “yosun opal” isminin verilmesine neden olmuştur. MnO dendritlerinin yer aldığı bu opak zonda merkeze doğru mangan oranı göreceli olarak azalır. Opallerde ki beyaz zon ile opalin merkezindeki saydam zon arasında keskin bir sınır vardır.

Ocak 2020
İNÖNÜ DEREYALAK OPAL OLUŞUMLARININ JEOLOJİK VE GEMOLOJİK
ÖZGÜN ÖZÇAKIR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Burada bir kayaç üzerinde oluşmuş olan dendrit yapılarını görüyoruz.

Opal üzerinde konuşlanmış dendrit yapıları.
Ayrıca dendritli kayaçlar takı sektöründe de fazlaca rağbet görmektedir.
SOL TARAFTA BULUNAN MAVİ KALSEDONUN İÇERİSİNDEKİ DENTRİTLER.