ABDÜLHAMİD IIعبد الحميد(1842-1918)Osmanlı padişahı (1876-1909).

BabasıABDÜLMECİDOsmanlı padişahı (1839-1861).AmcasıABDÜLAZİZOsmanlı padişahı (1861-1876).Kardeşi ve selefiMURAD VOsmanlı padişahı (1876).Kardeşi ve halefiMEHMED VOsmanlı padişahı (1909-1918).Döneminin devlet adamlarındanMİDHAT PAŞAOsmanlı sadrazamı.Tahttan indirerek yerine V. Murad’ı çıkarmak için gerçekleştirilen teşebbüsÇIRAĞAN VAK‘ASIÇırağan Sarayı’nda göz hapsinde tutulan V. Murad’ı kaçırma teşebbüsü.OTUZBİR MART VAK‘ASIII. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan askerî isyan.Arap milliyetçiliği ve sömürgeciliğe karşı geliştirdiği politikaİTTİHÂD-ı İSLÂMXIX. yüzyılın ikinci yarısında özellikle II. Abdülhamid döneminde müslümanlar arasında birlik sağlayarak sömürgeciliğe karşı koymayı amaçlayan siyaset için kullanılan tabir.Döneminde inşa edilen demiryoluHİCAZ DEMİRYOLUII. Abdülhamid tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında inşa ettirilen demiryolu.Muhalifi olan cemiyetİTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.Döneminde ilan edilen Osmanlı Devleti’nin ilk anayasasıKĀNÛN-ı ESÂSÎ1876 yılında kabul edilen Osmanlı Devleti anayasası.

Kaynak : islamansiklopedisi.